Phong Tục Tập Quán

Phong tục tập quán của dân tộc Sapa - sapa24h
Phong tục tập quán của dân tộc Sapa

Các dân tộc ở Sa Pa luôn tuân thủ và giữ gìn những phong tục tập quán lâu đời. Giữa các dân tộc có sự tôn trọng tập quán của dân tộc khác.  

1/1

 

Đang xử lý...